Provoz na baterie Skrytá Venkovní bezpečnostní kamery

Brinno MAC200 je na baterie Skrytá Venku Security Cam

brinno mac200

Brinno MAC200 záznam je spouštěn detekcí pohybu (PIR), v rámci 20-noha rádio


Brinno MAC200 záznam je Fixed snímání Rychlost (časová prodleva) až do 320 stop od

Nový hybridní režim Brinno v ®

Přednastavené nastavení času fotit (pevné zachycení frekvence) + Flexibilní pohybu Aktivace pro zachytávání videa, poskytuje bezprecedentní dvojí ochranu. Hybridní režim (čas kola + detekce pohybu).

brinno mac200

MAC200 má nesrovnatelnou životnost baterie trvající až 14 měsíců na 2 D bateriemi, takže můžete dál.

Není to složité bezpečnostní DVR systém, žádné složité napájecí kabel elektroinstalace nastavit.

100% DIY. 100% Wire-zdarma. 100% Portable

brinno mac200

MAC200 automaticky skryté tisíce snímků do časosběrného videa zachytit celý den v činnost.

brinno mac200

Nový hybridní režim lze nastavit pro zachycení Časosběrný záznam a požadované nastavení uživatele (1 snímek za sekundu, minutu, hodinu, den, atd) a detekce pohybu bude dodatečně aktivovat fotoaparát, tělo vstoupí do horké zóny do 20 nohy poskytovat dvojí ochranu.

brinno mac200

O Brinno

Kromě této činnosti Brinno vyvinula mimořádné Imaging zpracování základní kompetence a v kombinaci s jedinečným designem vyrábět cenově dostupné, velmi nízkého výkonu kamer. Brinno je nyní mezi světovou špičku v oblasti zpracování obrazu a úspory energie technologii, a specializuje se na výrobu dlouhotrvající napájen baterií autonomní fotografování spotřebiče. Pro více informací, zde je jejich webové stránky: http: //www.brinno.com&nbsp ;

Kde koupit

ALFA

http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L24007E0NG

Alza.cz

http://www.alza.cz/brinno/v2855.htm

CZC

http://www.czc.cz/search?q-fulltext=brinno

CZC

http://obchod.fotoskoda.cz/casosberne-kamery/ 

sherlock

http://www.sherlock.cz/bezpecnostni-dvere-prislusenstvi/3014-panoramaticka-kukatka

SOFTCOM

http://www.softcom.cz/eshop/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=PeepHole+Viewer

Vítejte na Připojte se Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/pages/Brinno-Deutschland/744809725533571?ref_type=bookmark 

Co budeme dělat na Facebooku!

1. Nová aktualizace firmware

2. Globální Časosběrné video a aplikace podíl

3. Video Edition nápověda

4. FAQ

5. Článek recenzi Sdílet

Informace o 6. Nový model

7. Nový plán propagace

Tag: Türspion-Monitor mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ist die wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-Monitor wandelt ein schwer zu erkennendes Türspionbild v ein klares Großes Monitorbild um. Um festhalten zu können, wer vor der Tür stát, ist der Monitor mit einem Digitalrecorder ausgestattet. Die einfache Eintastenbedienung und die Vergrößerungsfunktion Sorgen des weiteren für mehr Sicherheit. | Einfache EintastenbedienungLC-Display mit großem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; kukátko Viewer, skulina kamera, Digitaler Türspion, Mirilla Digital, Deurcamera, Spioncino Digitale, přední bezpečnostní dveře kamera, Staveniště fotoaparátu. Staveništi fotoaparát, na baterie bezpečnostní kamery, digitální kukátko, Lovecké fotoaparát, Trail kamera, hry venku überwachungskamera batteriebetrieben, venkovní überwachungskamera batteriebetrieben, venkovní überwachungskamera batteriebetrieben, venkovní überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera di Sicurezza alimentata Batteriebewakingscamera op Batterien, Deur beveiligings kamera, kamera Bezpieczeństwa zasilana na Batterie, kamera Bezpieczeństwa na drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Batteridrevet Hidden Outdoors Overvåkningskamera

Brinno MAC200 er et batteridrevet Hidden Outdoors Security Cam

Brinno mac200

Brinno MAC200 posten er utløst av bevegelsesdeteksjon (PIR) innen en 20-fots radio

Brinno MAC200 posten er Fast Capture Rate (time lapse) opp til 320 meter unna

Brinno nye Hybrid Mode ®

Forhåndsinnstilte tidsinnstillinger for å ta bilder (Fast fanging rate) + Fleksibel Motion Activation for videoopptak, gir enestående dobbel beskyttelse. Hybrid Mode (tid runder + bevegelsesdeteksjon).

Brinno mac200

Den MAC200 har enestående batterilevetid som varer opptil 14 måneder på 2 D Cell batterier, så du kan unna.

Ikke en komplisert DVR sikkerhetssystem, ingen kompliserte strømledningen kabling satt opp.

100% DIY. 100% Wire-fri. 100% Portable

Brinno mac200

MAC200 vil automatisk covert tusenvis av bilder i en time lapse video for å fange en hel dags aktivitet.

Brinno mac200

Den nye Hybrid Mode kan settes til å ta tid forfalle opptakene og brukerens ønsket innstilling (1 bilde hvert sekund, minutt, time, dag, etc.) og bevegelsesdeteksjon vil i tillegg aktivere kameraet når en kropp går den varme sonen innen 20 føtter for å gi dobbel beskyttelse.

Brinno mac200

Om Brinno

I tillegg til denne virksomheten Brinno har utviklet ekstraordinære Imaging behandling kjernekompetanse og kombinert det med unik design for å produsere rimelige, ultralave strøm kameraer. Brinno er nå blant de fremste i verden på bildebehandling og strømsparing teknologi, og har spesialisert seg på å produsere langvarig batteridrevne autonom fotografering apparater.For mer informasjon, her er deres hjemmeside: http: //www.brinno.com&nbsp ;

Hvor kan jeg kjøpe

spy shop
Spyshop
 
Website: www.spyshop.no

Velkommen til å bli Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/brinno.nordic?ref_type=bookmark

Hva skal vi gjøre i Facebook!

1. Ny firmware oppdatering

2. Global Time lapse video og programmer deler

3. Video Edition hjelp

4. FAQ

5. Artikkel omtale aksje

6. New Model informasjon

7. Nytt opprykk plan

Tag: Türspion-Monitor mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ist die wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-Monitor wandelt ein schwer zu erkennendes Türspionbild i ein Klares großes Monitorbild um. Um festhalten zu können, wer vor der Tür stå, ist der Monitor mit einem Digitalrecorder ausgestattet. Die einfache Eintastenbedienung und die Vergrößerungsfunktion Sorgen des weiteren für mehr Sicherheit. | Einfache EintastenbedienungLC-Display mit großem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; kikkhull viewer, kikkhull kamera, Digi Türspion; Mirilla Digital; Deurcamera; Spioncino Digitale, inngangsdør sikkerhet kamera, Anlegg kamera. Arbeidsplassen kamera, batteridrevet sikkerhet kamera, Digital dør seer, Jakt kamera, Trail kamera, Gaming utendørs überwachungskamera batteriebetrieben, utendørs überwachungskamera batteriebetrieben, utendørs überwachungskamera batteriebetrieben, utendørs überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera di sicurezza alimentata en Batteriebewakingscamera op Batte, Deur beveiligings kamera, kamera bezpieczeństwa zasilana na Batterie, kamera bezpieczeństwa na Drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Работающий от батареи Скрытый открытом воздухе камеры безопасности

Brinno MAC200 является работающий от батареи Скрытый открытом воздухе Камера Безопасности

Brinno mac200

Brinno MAC200 запись срабатывает при обнаружении движения (PIR) в 20-футовом радио


Brinno MAC200 запись фиксируется скорость захвата (промежуток времени) до 320 метров

Новый гибридный режим Brinno в ®

Предустановленные настройки времени, чтобы сделать фотографии (Fixed скорость захвата) + Гибкая Motion активации для захвата видео, обеспечивает беспрецедентную двойную защиту. Комбинированный вид (время круга + обнаружения движения).

Brinno mac200

MAC200 имеет непревзойденную срок службы батареи прочного до 14 месяцев на 2 D батарейки, поэтому вы можете далеко.

Не сложная система DVR безопасности, никаких сложных шнур питания электропроводка не установить.

100% DIY. 100% без проводов. 100% портативный

Brinno mac200

MAC200 автоматически скрытой тысячи изображений в промежуток времени видео, чтобы захватить деятельность целой дня.

Brinno mac200

Новый гибридный режим может быть установлен, чтобы захватить время замедленной киносъемки и желаемого настройки пользователя (1 кадра каждую секунду, минуту, час, день и т.д.) и обнаружения движения будет дополнительно активировать камеру, когда тело входит в горячую зону в пределах 20 футов, чтобы обеспечить двойную защиту.

Brinno mac200

О Brinno

В дополнение к этому делу Brinno разработала чрезвычайный образами ядра обработки компетентность и соединил его с уникальным дизайном в создании экономически доступных, ультра низкие камеры питания. Brinno теперь среди мировых лидеров в обработке изображений и энергосбережения технологии, и специализируется на производстве Долгое время автономной питание автономное фотографии техники. Для получения дополнительной информации, вот их сайт: HTTP: //www.brinno.com&nbsp ;

Где купить

003.RU

http://www.003.ru/index.php?level=12%3Chttp://www.003.ru/index.php?level=12&partition_id=3004706&find=brinno%3E&partition_id=3004706&find=brinno

DNS

http://www.dns-shop.ru/catalog/260/ekshn-videokamery/?fl_brand_id=109173

TECHNO

http://technopoint.ru/search/?q=brinno

Ulmart

http://www.ulmart.ru/search?string=brinno&rootCategory=&sort=6

Yarkiy Mir LTD

http://www.ymir.ru/main/newarticles/view/1211/?PHPSESSID=52213f46eeb0d1f73bd50ab1a0a75416 

Добро пожаловать в Регистрация Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/BrinnoRF?ref_type=bookmark&nbsp 

Что мы будем делать в Facebook!

1 Новое обновление прошивки

2 Глобальный Временной интервал Видео и Приложения доля

Помощь 3 Video Edition

4 FAQ

5 Статья доля отзыв

Информация 6 Новая модель

7 Новый план продвижение

Тег: Türspion-монитор мит DVR | Die Haus- Одер Wohnungstür IST умереть wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-монитор wandelt Эйн Schwer цу erkennendes Türspionbild в Эйн klares Grosses Monitorbild мкм. Гм festhalten цу können, Wer фор-дер-Tür стоять, ист дер монитор мит Einem Digitalrecorder ausgestattet. Die Einfache Eintastenbedienung унд умереть Vergrößerungsfunktion Sorgen дез weiteren für Мехр SICHERHEIT. | Einfache EintastenbedienungLC-дисплей мит großem BetrachtungswinkelAusgleich де Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Камера, Türspion Камера; глазок, глазок камеры; Digitaler Türspion; Mirilla Digital; Deurcamera; Spioncino Digitale, Передняя камера дверь, камеры на стройплощадках. Строительных работах камера, батарея камеры питание безопасности, цифровой телезритель двери, Охота камера, Trail камеры, Игры на открытом воздухе überwachungskamera batteriebetrieben, открытый überwachungskamera batteriebetrieben, открытый überwachungskamera batteriebetrieben, открытый überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera ди SICUREZZA alimentata Batteriebewakingscamera оп Batterien, Deur beveiligings камера, Камера bezpieczeństwa zasilana па Аккумулятор, Камера bezpieczeństwa па DRZWI frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Battery Operated caméras cachées de sécurité extérieur

Brinno MAC200 est un Battery Operated Invisible extérieur Caméra de sécurité

Brinno mac200

Dossier Brinno MAC200 est déclenché par détection de mouvement (PIR) au sein d’une radio de 20 pieds


Dossier Brinno MAC200 est la capture à taux fixe (laps de temps) jusqu’à 320 mètres

Nouveau mode hybride de Brinno ®

Paramètres de temps prédéfinis de prendre des photos (taux de capture fixe) + flexible mouvement d’activation pour la capture vidéo, offre une double protection sans précédent. Mode hybride (tours + de détection de mouvement en temps).

Brinno mac200

Le MAC200 a la vie de la batterie inégalée pouvant durer jusqu’à 14 mois sur 2 piles D, afin que vous puissiez loin.

Pas un système de sécurité DVR compliqué, pas de câblage du cordon d’alimentation compliqué à mettre en place.

100% DIY. 100% sans armature. 100% portable

Brinno mac200

MAC200 sera convertir automatiquement des milliers d’images dans une vidéo laps de temps pour capturer l’activité d’une journée entière.

Brinno mac200

Le nouveau mode hybride peut être configuré pour capturer laps de temps des images et réglage souhaitée de l’utilisateur (1 frame par seconde, minute, heure, jour, etc) et la détection de mouvement sera en outre activer l’appareil photo lorsque le corps entre dans la zone chaude dans les 20 pieds pour fournir une double protection.

Brinno mac200

À propos de Brinno

En plus de cette activité Brinno a développé imagerie extraordinaire compétence de base de traitement et l’a combiné avec des conceptions uniques pour produire Appareils électriques abordables, ultra faible. Brinno est maintenant parmi les leaders mondiaux de la transformation de l’image et de la technologie d’économie d’énergie, et spécialisée dans la production durables à piles photographie autonome appareils. Pour plus d’informations, voici leur site web: http: //www.brinno.com&nbsp ;

Où acheter

Miss Numerique

http://www.missnumerique.com/cameras-video-hd-son-camera-numerique-hd-brinno-m-261-c-203_189.html

Alarme-camera

http://www.alarme-camera.fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=brinno&submit_search=

scptech

http://www.scptech.com/accessoires-informatiques/pc/Brinno-c63.htm

studiosport

http://www.studiosport.fr/advanced_search_result.php?keywords=brinno&osCsid=9dc0457421bb8a23677d27812dd32579 

Bienvenue à se joindre Brinno Facebook

Brinno FaceBookhttps://www.facebook.com/pages/Brinno-France/623068711086881?ref=bookmarks 

Que ferons-nous dans Facebook!

1 Nouvelle mise à jour du firmware

2 Global Time lapse Vidéo et Applications part

3 Video Edition aide

4. FAQ

5 L’article de la part de l’avis

Informations 6. nouveau modèle

7 Nouveau plan de promotion

Tag: Türspion-Monitor mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ist die Wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-Monitor Wandelt ein schwer zu erkennendes Türspionbild en ein Klares Grosses Monitorbild um. Um zu können festhalten, wer vor der Tür support, ist der Moniteur mit einem Digitalrecorder ausgestattet. Die einfache Eintastenbedienung und die Vergrößerungsfunktion sorgen des weiteren für mehr Sicherheit. | Einfache EintastenbedienungLC-Display mit großem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; judas spectateur, caméra judas; Digitaler Türspion; Mirilla numérique; Deurcamera; Spioncino Digitale, caméra de sécurité de la porte avant, la caméra de chantier. Caméra chantier, caméra de sécurité alimenté batterie, lecteur numérique de la porte, un appareil photo de chasse, appareil photo Trail, jeux Überwachungskamera extérieur batteriebetrieben, extérieur Überwachungskamera batteriebetrieben, extérieur Überwachungskamera batteriebetrieben, extérieur Überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera di sicurezza alimentata un Batteriebewakingscamera op Batterien, la caméra Deur de, kamera Bezpieczeństwa zasilana na Batterie, kamera Bezpieczeństwa na drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Con pilas Hidden Cameras Seguridad Aire libre

Brinno MAC200 funciona con una batería oculta al aire libre Seguridad Cam

Brinno mac200

Registro Brinno MAC200 se activa por detección de movimiento (PIR) dentro de un radio de 20 pies


Registro Brinno MAC200 es Capture Tasa Fija (lapso de tiempo) hasta 320 pies de distancia

Nuevo modo híbrido de Brinno ®

Ajustes de tiempo preestablecidos para tomar fotos (tasa de captura fijo) + Flexible Movimiento de activación para la captura de vídeo, ofrece doble protección sin precedentes. Modo híbrido (vueltas + detección de movimiento de tiempo).

Brinno mac200

El MAC200 tiene duración de la batería sin igual duración hasta 14 meses en las baterías de los teléfonos 2 D, para que puedas distancia.

No es un sistema de seguridad DVR complicado, sin cableado cable de alimentación complicado de configurar.

100% DIY. 100% de alambre-libre. 100% Portable

Brinno mac200

MAC200 tratará de convertirlo automáticamente miles de imágenes en un vídeo de lapso de tiempo para capturar la actividad de un día entero.

Brinno mac200

El nuevo Modo híbrido se puede configurar para capturar secuencias de lapso de tiempo y el ajuste deseado por el usuario (1 fotograma cada segundo, minuto, hora, día, etc) y la detección de movimiento se activará, además, la cámara cuando un cuerpo entra en la zona caliente dentro de los 20 pies para ofrecer una doble protección.

Brinno mac200

Acerca Brinno

Además de este negocio Brinno ha desarrollado extraordinaria Imaging competencia central de procesamiento y lo combinó con diseños exclusivos para producir Cámaras de energía asequibles, muy bajos. Brinno es ahora uno de los líderes mundiales en el procesamiento de imágenes y la tecnología de ahorro de energía, y se especializa en la producción de larga duración con pilas fotografía autónoma electrodomésticos. Para obtener más información, aquí está su página web:http: //www.brinno.com&nbsp ;

Dónde comprar

Maldonado

http://www.maldonado.es/novedades/mirilla_digital_de_seguridad_brinno_phvmac

Brinno Ibérica

http://www.brinnoiberica.es/

Bienvenido a unirse a Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/Brinno.EN?ref_type=bookmark

Bienvenido a unirse a Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/brinno.esponal?ref=bookmarks 

Bienvenido a unirse a Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/Brinno.EN?ref_type=bookmark

¿Qué haremos en Facebook!

1. Nueva actualización de firmware

2. Global Time lapse vídeo y compartir aplicaciones

3. Video Edition ayuda

4. FAQ

5 El artículo Comentario cuota

Información 6. Nuevo Modelo

7. plan de promoción de Nueva

Tag: Türspion-Monitor mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ista morir wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-Monitor Wandelt ein schwer zu erkennendes Türspionbild en ein großes Klares Monitorbild um. Um Festhalten zu können, wer vor der Tür pie, ist der einem monitor mit Digitalrecorder ausgestattet. Muere einfache Eintastenbedienung und die Vergrößerungsfunktion sorgen des weiteren für mehr Sicherheit. | Einfache EintastenbedienungLC-Display mit großem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; visor de mirilla, cámara mirilla; Digitaler Türspion; digital Mirilla; Deurcamera; Spioncino Digitale, cámara de seguridad de la puerta delantera, cámara del sitio de construcción. Cámara del sitio de trabajo, cámaras de seguridad con pilas, espectador digital de la puerta, cámara de la caza, la cámara Trail, batteriebetrieben Gaming Überwachungskamera al aire libre, batteriebetrieben Überwachungskamera al aire libre, batteriebetrieben Überwachungskamera al aire libre, batteriebetrieben Überwachungskamera al aire libre, Fotocamera di sicurezza alimentata un Batteriebewakingscamera op Batterien, cámara Deur beveiligings, Bezpieczeństwa Kamera zasilana na Batterie, Kamera Bezpieczeństwa na drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Pil Kumandalı Gizli Dış Mekan Güvenlik Kameraları

Brinno MAC200 Gizli Dış Mekan Güvenlik Kamera İşletmecisi Pil olduğunu

Brinno mac200

Brinno MAC200 rekor bir 20 metrelik radyo içinde hareket algılama (PIR) tarafından tetiklenen


Brinno MAC200 rekor Sabit Yakalama Hızı (time lapse) 320 metreye kadar uzaklıkta

Brinno yeni Hybrid Modu ®

Önceden belirlenmiş zaman ayarları, fotoğrafları (Sabit yakalama oranı) + video çekimi için Esnek Hareket Aktivasyon almak eşi görülmemiş çift koruma sağlar. Hibrid Modu (zaman laps + hareket algılama).

Brinno mac200

MAC200 2 D Hücre pil ile 14 ay kadar süren eşsiz bir pil ömrü var, Yani uzakta yapabilirsiniz.

Değil karmaşık bir DVR güvenlik sistemi, hiçbir karmaşık güç kablosu kablolama kurmak.

% 100 DIY. % 100 Tel-ücretsiz. % 100 Taşınabilir

Brinno mac200

MAC200 otomatik bir gün’ın etkinliği yakalamak için bir zaman atlamalı video içine binlerce görüntü gizli olacak.

Brinno mac200

Bir vücut izleyen 20 sıcak bölge girdiğinde Yeni Hybrid Modu zaman atlamalı görüntüleri ve kullanıcının istenilen ayarı (1 çerçeve her saniye, dakika, saat, gün, vb) ve kamerayı aktif hale ek olacak hareket algılama yakalamak için ayarlanabilir ayaklar çift koruma sağlar.

Brinno mac200

Brinno Hakkında

Bu iş ek olarak Brinno olağanüstü Görüntü işleme temel yetkinlik geliştirmiş ve uygun fiyatlı, ultra düşük güç Kameralar üretmek için benzersiz tasarımları ile birlikte. Brinno görüntü işleme ve güç tasarrufu teknolojisi dünya liderleri arasında şimdi ve uzun ömürlü pille çalışan özerk fotoğrafçılık aletleri üretiminde uzmanlaşmıştır. : Daha fazla bilgi için, burada kendi web sitesi http: //www.brinno.com&nbsp ;

Nereden satın alınır

brinno turkey

http://www.brinno.com.tr/ 

Brinno Facebook’a katıl Hoşgeldiniz

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/Brinno.EN?ref_type=bookmark

Biz Facebook ne yapacak!

1. Yeni firmware güncellemesi

2. Küresel Zaman atlamalı video ve Uygulamaları payı

3. Video Edition yardım

4. SSS

5. Makale İnceleme payı

6. Yeni Model bilgiler

7. Yeni tanıtım planı

Etiket: Türspion-Monitör mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ist Sicherheitsschwelle wichtigste ölür. Der Türspion-Monitör ein schwer zu erkennendes Türspionbild ein klares großes Monitorbild um Wandelt. Festhalten zu können Um, Tür standı vor der ist der Monitör mit einem Digitalrecorder ausgestattet wer. Vergrößerungsfunktion Sorgen des weiteren für mehr Sicherheit die einfache Eintastenbedienung und Die. | Einfache EintastenbedienungLC-Görüntülü mit großem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; gözetleme deliği görüntüleyici, gözetleme deliği kamera, digitaler Türspion; mirilla Digital; Deurcamera; Spioncino Digitale, Ön kapı güvenlik kamerası, Şantiyeler kamera. Şantiye kamera, Akümülatör güvenlik kamera, dijital kapı görüntüleyici, Avcılık kamera, Trail kamera, Oyun açık überwachungskamera batteriebetrieben, açık überwachungskamera batteriebetrieben, açık überwachungskamera batteriebetrieben, açık überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera di sicurezza alimentata bir Batteriebewakingscamera op Batterien, DEUR beveiligings kamera, Kamera bezpieczeństwa zasilana na Batterie, Kamera bezpieczeństwa na drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Batteridrevet Skjulte Outdoors Overvågningskameraer

Brinno MAC200 er en Batteridrevet Skjult Udendørs Overvågningskamera

Brinno mac200

Brinno MAC200 rekord udløses af bevægelsesregistrering (PIR) inden for en 20-fods-radio


Brinno MAC200 rekord er Fast Capture Rate (tidsforskydning) op til 320 meter væk

Brinno nye Hybrid visning ®

Forudindstillede tidsindstillinger at tage billeder (Fixed fange rente) + fleksibel Motion Aktivering til videooptagelse, giver en hidtil uset dobbelt beskyttelse. Hybrid tilstand (tid omgange + bevægelsesdetektering).

Brinno mac200

Den MAC200 har uovertruffen batterilevetid varer op til 14 måneder på 2 D-Cell-batterier, så du kan væk.

Ikke en kompliceret DVR sikkerhedssystem, at ingen kompliceret strømkabel ledninger sat op.

100% DIY. 100% Wire-fri. 100% Bærbar

Brinno mac200

MAC200 vil automatisk skjult tusindvis af billeder i en tidsforskydning video til fange en hel dags aktivitet.

Brinno mac200

Den nye hybrid mode kan indstilles til at fange tidsforløb optagelser og brugerens ønskede indstilling (1 ramme hvert sekund, minut, time, dag, etc.) og bevægelsesdetektering vil desuden aktivere kameraet, når et legeme kommer ind i varme zone inden for 20 fødder til at yde dobbelt beskyttelse.

Brinno mac200

Om Brinno

Ud over denne forretning har Brinno udviklet ekstraordinær Imaging forarbejdning kernekompetence og kombineret det med unikke designs til at producere billige, ultra lavt strømforbrug Kameraer. Brinno er nu blandt verdens førende inden for billedbehandling og strømbesparende teknologi, og har specialiseret sig i at producere langtidsholdbare batteridrevne autonom fotografering apparater. For mere information, her er deres hjemmeside: http: //www.brinno.com&nbsp ;

Hvor kan jeg købe

Ide Fabrikken

http://www.sikkerdør.dk/shop/frontpage.html 

Velkommen til å bli Brinno Facebook

Brinno FaceBook https://www.facebook.com/brinno.nordic?ref_type=bookmark

Hvad gør vi i Facebook!

1. Ny firmware update

2. Global Time lapse video og applikationer aktie

3. Video Edition hjælp

4. FAQ

5. Artikel anmeldelse aktie

6. Ny model oplysninger

7. Ny PR-plan

Tag: Türspion-Monitor mit DVR | Die Haus- oder Wohnungstür ist die wichtigste Sicherheitsschwelle. Der Türspion-Monitor Wandelt ein schwer zu erkennendes Türspionbild i ein klares großes Monitorbild um. Um festhalten zu können, wer vor der Tür stå, ist der Monitor mit einem Digitalrecorder ausgestattet. Die einfache Eintastenbedienung und die Vergrößerungsfunktion Sorgen des weiteren für mehr Sicherheit. | Einfache EintastenbedienungLC-Display mit grossem BetrachtungswinkelAusgleich des Fischaugen-Effektes | 4016138713862, Bewegungskamera, Türkamera, Haustür Kamera, Türspion Kamera; kighul fremviser, kighul kamera, Digitaler Türspion; Mirilla Digital, Deurcamera, Spioncino Digitale, Hoveddør sikkerhed kamera, Byggeplads kamera. Jobsite kamera, Batteridrevet sikkerhed kamera, Digital dørspion, Jagt kamera, Trail kamera, Gaming udendørs überwachungskamera batteriebetrieben, udendørs überwachungskamera batteriebetrieben, udendørs überwachungskamera batteriebetrieben, udendørs überwachungskamera batteriebetrieben, Fotocamera di sicurezza alimentata en Batteriebewakingscamera OP Batterien, Deur beveiligings kamera, kamera bezpieczeństwa zasilana na Batterie, kamera bezpieczeństwa na Drzwi frontowe, автономная охранная камера (наблюдения) (на аккумуляторах), камера наблюдения для входной двери

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 239 other followers